Úvod

Někdy v roce 1997 započal vývoj informačního systému "Pečovatelská služba". Tehdy neexistovala v oboru moc velká konkurence, jedinou "alternativou" bylo použít pro evidenci péče pečovatelské služby program nejmenované firmy běžící pod DOSem. Existoval velký hlad po něčem lepším; prakticky každá obec tím či oním způsobem zajišťuje nebo poskytuje péči pečovatelské služby. V roce 1997 jsme proto vyvinuli úplně nový, původní informační systém "Pečovatelská služba", který již byl k dispozici pod Windows.


Tento systém měl prakticky všechny požadované prvky a dodnes jej některé pečovatelské služby používají. Nejspíše proto, že jim vyhovuje nebo nepotřebují žádné pokročilejší funkce. Původní software měl nicméně jednu podstatnou nevýhodu - byl pouze jednouživatelský. To znamená, že s programem mohl pracovat ve stejném čase pouze jediný člověk na jediném počítači.


Pečovatelská služba 3

V roce 2004 jsme proto vyvinuli novou, vylepšenou verzi, která umožĹˆuje práci více lidí najednou v počítačové síti. Nyní tedy můžeme program nasadit i tam, kde Pečovatelská služba obstarává více než tisícovku klientů a o evidenci se stará 5-6 pracovníků PS najednou. Ano, i takové organizace PS v naší zemi existují.


Jádrem informačního systému "Pečovatelská služba" je evidenci těch, o něž se tato organizace stará - klientů, příjemců služby. K tomu slouží kartotéka klientů a karta jednotlivých klientů. Ta obsahuje mnoho údajů, zejména pak


personální data klienta (jméno, adresa, telefon)
sociální poměry (důležité pro výpočet případných slev za PS)
informace o poskytovaných úkonech PS včetně historie
informace o zdravotním stavu a zdravotních omezeních klienta
kontakty na rodinné příslušníky
informace o provedených kontrolách u klientů
údaje o obědech, jejich ceně a rozvozové trase
data o vydaných smlouvách o poskytování péče PS podle § 91 zákona
řadu dalších údajůKarta klienta


Vydávání Smluv

Příjemce péče PS má nárok na službu na základě Smlouvy, které mu vydá poskytovatel péče. Program přímo podporuje tvorbu a vydávání Smluv. Tento dokument je důležitý - stanovuje totiž rozsah a podmínky poskytnuté péče. Tím, že program podporuje tvorbu Smluv, je zajímavý i pro poskytovatele z řad obcí, měst a krajů. Tvorba Smluv přitom probíhá pomocí průvodce, lze ji navázat na kancelářský balík a výsledný dokument lze nejen tisknout, ale i upravovat a ukládat v řadě formátů (doc, pdf a další).
Sociální poměry
Sociální potřebnost
Úkony na Smlouvě


Evidence péče

Další významnou částí programu je evidence provedené péče. Péči lze evidovat skutečně po jednotlivých dnech pomocí "kalendáře" a tato agenda slouží jako podklad pro měsíční vyúčtování. Program přitom počítá s mnoha "lahůdkami", s nimiž se lze v reálném životě při účtování úkonů PS setkat.


Lze účtovat dvojici jen jeden úkon (např. dovážku oběda)
Lze účtovat každý den libovolné množství úkonů
Lze účtovat nezávisle každý den jinou cenu
Program může zohlednit jinou cenu úkonu v sobotu, neděli a o svátcích
V konečném součtu se přihlíží k aktuálním sociálním poměrům klienta a zohlední se slevy, případně fakt, že klient má PS zdarmaKalendář pro evidenci úkonů


Další funkce

Přestože představené funkce programu patří k těm nejvíce využívaným, má informační systém "Pečovatelská služba" celou řadu dalších možností. Pokud by Vás to zaujalo a chtěli byste se dozvědět víc, napište si o další informace na e-mailovou adresu petr at xzajic dot cz.